Dansk hjemmeside English website

Combi Clips

Combi Clips anvendes til at fastgøre 20 mm-pePEX Q&E-rør til armeringsjern. Combi Clipsen anvendes i traditionelle gulvkonstruktioner, hvor gulvvarmerørene indstøbes i beton.
Combi Clips er optimeret til 20 mm gulvvarmerør til fastgørelse på 6-8 mm armeringsjern. Combi clipsen hæver armeringsjernet ca.15 mm, således at betonen kommer ind under armeringsjernet ved støbning. Byggemål til overkant af rør er 50 mm, hvorpå det anbefales et beton lag på minimum 30 mm op til 90 mm.

Ergonomisk udlægning
Combi Clips fastgøres med Combi udlæggerværktøj. Udlægningsværktøjet giver en komfortable, og ergonomisk korrekt arbejdsstilling, hvor du ikke på noget tidspunkt skal bukke dig ned eller ligge på knæ, eller på anden måde indtage belastende arbejdsstillinger. Combi clips fastgøres til armeringsjernet med det unikke Combi udlæggerværktøj. Gulvvarmerørene udlægges normalt med 300mm center afstand hvilket svarer til 2 felter mellemrum i armeringsjernene. Gulvvarmerøret udlægges i overensstemmelse med det foreskrevne udlægningsmønster og fastgøres til clipsen ved at træde oven på røret ved selve clipsen.

2 funktioner i en enkel arbejdsgang halverer installationstiden
Combi clips har 2 funktioner i en arbejdsgang. Combi clipsen hæver armeringsjernet og danner samtidigt ramme til selve fastgørelsen af gulvvarmerøret. Sammenlignet med traditionel udlægning hvor armeringsjernet hæves med løvefødder eller lignende og gulvvarme rørene udlægges og fastgøres til armeringsjernet med befæstelsetråd, halveres arbejdstiden med anvendelse af Combi clipsen.